Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu oraz dokumenty do pobrania znajdują się w linkach poniżej.

Harmonogram rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się poprzez platformę https://eped.pl/