Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Elblągu:

Ewa Horbaczewska

Wicedyrektor ds. gimnazjum:

Iwona Mikulska

Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej:

Grażyna Szczodrowska