Kadra

Psycholog

 • mgr Łukasz Syroka

Pedagog

 • mgr Maciej Meisner

Język polski

 • mgr Marzena Barsul
 • mgr Agnieszka Namiotko

Język angielski

 • mgr Ewa Świercz-Rybicka
 • mgr Tomasz Wyszczelski

Język rosyjski

 • mgr Agnieszka Śliwińska

Język niemiecki

 • mgr Agnieszka Śliwińska

Historia

 • mgr Łukasz Pacholski
 • mgr Piotr Jankowski

WOS/ Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Andrzej Jankowski

Matematyka

 • mgr Danuta Basiukiewicz
 • mgr Iwona Mikulska
 • mgr Natalia Paczkowska

Informatyka

 • mgr Andrzej Kamiński

Technika

 • mgr Andrzej Kamiński

Zajęcia artystyczne

 • mgr Dorota Krajewska – Czebiołko

Muzyka/plastyka

 • mgr Dorota Krajewska-Czebiołko

Fizyka

 • mgr Urszula Kluk

Chemia

 • mgr Urszula Kluk

Biologia

 • mgr Ewa Burak

Geografia

 • mgr Piotr Ostrowski

Wychowanie fizyczne

 • mgr Grzegorz Czapla
 • mgr Zygmunt Narbuntowicz
 • mgr Krzysztof Stankiewicz
 • mgr Wiesława Smorczewska-Grędzińska

Religia

 • ks. mgr Damian Papierowski

Etyka

 • mgr Piotr Ostrowski

Terapia pedagogiczna

 • mgr Marzena Barsul
 • mgr Marta Ligocka
 • mgr Iwona Mikulska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Andrzej Jankowski

Doradca zawodowy

 • mgr Andrzej Jankowski

Logopedia

 • mgr Piotr Ostrowski