Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

W roku 1980 otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Był poetą, prozaikiem, eseistą. Napisał wiele ciekawych dzieł o wyjątkowo rozmaitej tematyce, począwszy od literatury apokaliptycznej i symboliczno – estetycznej, przez ironiczno – tragiczny obraz losów ludzkich w czasie wojny, do problematyki historio-zoficznej i kulturowej. W swych esejach podej-mował rozważania nad istotą poezji, polemizował z utartymi sposobami widzenia narodowych tradycji, poszukiwał źródeł kryzysu duchowego współczesnego człowieka. Poza Nagrodą Nobla, Czesław Miłosz w roku 1994 został odznaczony Orderem Orła Białego, a w 1998 otrzymał Nagrodę Nike za tom miniatur „Piesek przydrożny”.
Napisał on między innymi: poemat „Traktat moralny”, zbiór wierszy „Miasto bez imienia”, teksty o kontekście religijnym, np. „Zniewolony umysł”, „Rodzinna Europa”, „Człowiek wśród skorpionów”, „Ziemia Ulro”, „Ogród nauk”, oraz powieści polityczna: „Zdobycie władzy”; wspomnieniowa: „Dolina Issy”.

KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
Washington D.C., 1950

Cytaty:

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
Zaiste wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie.
A więc pamiętaj – w trudną porę marzeń masz być ambasadorem.
Innego końca świata nie będzie.